Patrimoni

Patrimoni a IBER

Estudis històrics-patrimonials i intervencions arqueològiques


Podem realitzar estudis històrics, tant de béns mobles com immobles; experiència dilatada en qualsevol tipus d’intervenció arqueològica que afecti al subsòl, ja sigui prospeccions en superfície com excavacions en extensió; redacció d’estudis i informes científics, etc.

Catalogació i inventariat patrimonial


Elaborem projectes de catalogació i inventariat de béns mobles i immobles, tals com elements arquitectònics o béns mobles de col·leccions tant públiques com privades.

Museïtzació d’espais patrimonials


Elaborem projectes museològics i museogràfics, senyalèctica i posada en valor de qualsevol tipus d’element patrimonial.

Assessorament en l’elaboració de projectes vinculats amb el patrimoni


Aconsellem sobre la legislació actual vigent a nivell de patrimoni i arqueologia, informem i elaborem projectes que comportin qualsevol tipus d’intervenció arqueològica o actuació sobre béns patrimonials, així com de les subvencions disponibles i la tramitació d’aquestes.

Recreacions històriques


Efectuem recreacions històriques sobre diverses èpoques del nostre passat. Des de la cultura ibèrica fins al món medieval, època romana o cultures jueva i musulmana. Disponibilitat de vestimenta i reproduccions de la cultura material.

Creació de projectes culturals


L’elaboració de projectes on el foment de diferents aspectes de la cultura sigui el protagonista serà un dels nostres objectius. Aquests treballs van dirigits tant a entitats públiques com privades.

Programació d’activitats culturals i gestió d’esdeveniments


Experiència en la programació, organització i gestió d’esdeveniments com poden ser congressos científics, cicles de xerrades, conferències, jornades de debat o cicles d’activitats culturals més concretes.

Comissariat d’exposicions


Lligat a la nostra experiència en el camp de la museologia, podem desenvolupar diversos projectes de disseny i comissariat d’exposicions amb èxit.