NoticiesArqueologia urbana al casc antic de Tortosa 31/08/2016

Aquesta intervenció arqueològica ha tret a la llum importants vestigis del passat de la ciutat de Tortosa des del segle I dC fins a l'actualitat, destacant un tram de més de 40 metres, amb alçats conservats superiors als 3 metres, de la muralla romana de Dertosa (construïda abans del segle V).

Amb tot, i seguint una seqüència cronològica, cal destacar una extensa plataforma de caementicium datada en època alt imperial (segle I), un complex format per diversos dipòsits (segurament de salaons) d'època romana i la muralla romana que ja hem esmentat; també s'han localitzat diverses restes tardoantigues on destaca un imponent àbsis que formaria part d'un edifici religiós cristià, possiblement relacionat amb el complex episcopal de la ciutat (segle VI), alguns àmbits que es corresponen a un horitzó andalusí i, finalment, un important complex fluvial que es podria correspondre amb el tancament d'aquest sector de la ciutat al segle XIV.


  Facebook   Twitter   Email   Print