NoticiesSeguiment arqueològic a Sant Salvador (Tarragona, Tarragonès) 19/03/2018

L'empresa IBER APT ha portat a terme, en els darrers dies, diversos seguiments arqueològics a la ciutat de Tarragona. Un d'aquests seguiments s'ha efectuat a Sant Salvador, amb la localització de diversos murs que defineixen alguns àmbits, a l'interior dels quals s'han documentat restes de pavimentació de terra batuda. La cronologia dels materials ceràmics recuperats ens marca un horitzó cronològic comprès entre els segles IV i V.

També hem efectuat un altre seguiment al carrer Sant Auguri, 18 de Tarragona; en aquest cas, però, els resultats han estat negatius des d'un punt de vista arqueològic.


  Facebook   Twitter   Email   Print