Patrimoni


Estudis històrics-patrimonials i intervencions arqueològiques


Estudis històrics-patrimonials i intervencions arqueològiques

Catalogació i inventariat patrimonial


Catalogació i inventariat patrimonial

Museïtzació d’espais patrimonials


Museïtzació d’espais patrimonials

Assessorament en l’elaboració de projectes vinculats amb el patrimoni


Assessorament en l’elaboració de projectes vinculats amb el patrimoni


Recreacions històriques


Recreacions històriques

Creació de projectes culturals


Creació de projectes culturals

Programació d’activitats culturals i gestió d’esdeveniments


Programació d’activitats culturals i gestió d’esdeveniments

Comissariat d’exposicions


Comissariat d’exposicions