Patrimoni

Estudis histrics-patrimonials i intervencions arqueolgiques

Podem realitzar estudis histrics, tant de bns mobles com immobles; experincia dilatada en qualsevol tipus dintervenci arqueolgica que afecti al subsl, ja sigui prospeccions en superfcie com excavacions en extensi; redacci destudis i informes cientfics, etc.

Catalogaci i inventariat patrimonial

Elaborem projectes de catalogaci i inventariat de bns mobles i immobles, tals com elements arquitectnics o bns mobles de colleccions tant pbliques com privades.

Musetzaci despais patrimonials

Elaborem projectes museolgics i museogrfics, senyalctica i posada en valor de qualsevol tipus delement patrimonial.

Assessorament en lelaboraci de projectes vinculats amb el patrimoni

Aconsellem sobre la legislaci actual vigent a nivell de patrimoni i arqueologia, informem i elaborem projectes que comportin qualsevol tipus dintervenci arqueolgica o actuaci sobre bns patrimonials, aix com de les subvencions disponibles i la tramitaci daquestes.

Recreacions histriques

Efectuem recreacions histriques sobre diverses poques del nostre passat. Des de la cultura ibrica fins al mn medieval, poca romana o cultures jueva i musulmana. Disponibilitat de vestimenta i reproduccions de la cultura material.

Creaci de projectes culturals

Lelaboraci de projectes on el foment de diferents aspectes de la cultura sigui el protagonista ser un dels nostres objectius. Aquests treballs van dirigits tant a entitats pbliques com privades.

Programaci dactivitats culturals i gesti desdeveniments

Experincia en la programaci, organitzaci i gesti desdeveniments com poden ser congressos cientfics, cicles de xerrades, conferncies, jornades de debat o cicles dactivitats culturals ms concretes.

Comissariat dexposicions

Lligat a la nostra experincia en el camp de la museologia, podem desenvolupar diversos projectes de disseny i comissariat dexposicions amb xit.